یادداشت

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

تأثیر تبلیغات بر روی جامعه رسانه به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز، نقش انکارناپذیری در جامعه پذیری و اعطای نقش به اعضای خود ایفا می کند و به همین دلیل محتوای آن نقشی تأثیرگذار در رسیدن به این هدف برعهده دارد. تصویری که رسانه از زن و نقش وی در ...

داستان عاشقانه ای برای تو (با من ازدواج می کنید؟)

قسمت اول داستان دنباله دار عاشقانه ای برای تو: با من ازدواج می کنید؟
توی دانشگاه مشهور بود به اینکه نه به دختری نگاه می کنه و نه اینکه، تا مجبور بشه با دختری حرف می زنه …
هر چند، گاهی حرف های دیگه ای هم پشت سرش می زدن …
توی راهرو با دوست هام ایستاده بودیم و حرف می زدیم که اومد جلو و به اسم صدام کرد خانم همیلتون می تونم چند لحظه باهاتون صحبت کنم؟
کنجکاو شدم …
پسری که با هیچ دختری حرف نمی زد با من چه کار داشت؟ دنبالش راه افتادم و رفتیم توی حیاط دانشگاه بعد از چند لحظه این پا و اون پا کردن و رنگ به رنگ شدن؛ گفت: می خواستم ازتون درخواست ازدواج کنم؟

چنان شوک بهم وارد شد که حتی نمی تونستم پلک بزنم. ما تا قبل از این، یک بار با هم برخورد مستقیم نداشتیم، حتی حرف نزده بودیم حالا یه باره پیشنهاد ازدواج؟ پیشنهاد احمقانه ای بود، اما به خاطر حفظ شخصیت و ظاهرم سعی کردم خودم رو کنترل کنم و محترمانه بهش جواب رد بدم …
بادی به غبغب انداختم و گفتم: می دونم من زیباترین دختر دانشگاه هستم اما …
پرید وسط حرفم …
به خاطر این نیست …
در حالی که دل دل می زد و نفسش از ته چاه در میومد دستی به پیشانی خیس از عرق و سرخ شده اش کشیده و ادامه داد: دانشگاه به شدت من رو تحت فشار گذاشته که یا باید یکی از موارد پیشنهادی شون رو قبول کنم یا اینجا رو ترک کنم برای همین تصمیم به ازدواج گرفتم، شما بین تمام دخترهای دانشگاه رفتار و شخصیت متفاوتی دارید رفتار و نوع لباس پوشیدن تون هم …
همین طور صحبتش رو ادامه می داد و من مثل آتشفشان در حال فوران و آتش زیر خاکستر بودم …
تا اینکه این جمله رو گفت: طبیعتا در مدت ازدواج هم خرج شما با منه …
دیگه نتونستم طاقت بیارم و با تمام قدرت خوابوندم زیر گوشش …
ادامه دارد …

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.