یادداشت

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

تأثیر تبلیغات بر روی جامعه رسانه به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز، نقش انکارناپذیری در جامعه پذیری و اعطای نقش به اعضای خود ایفا می کند و به همین دلیل محتوای آن نقشی تأثیرگذار در رسیدن به این هدف برعهده دارد. تصویری که رسانه از زن و نقش وی در ...

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی ۲

نقش زن در آگهی های بازرگانی همان طور که اشاره شد، استفاده از زن در هر نقطه ای از جهان، به نحوی خاص و بر اساس معیارهای آن جامعه شکل می گیرد. در کشور ما که کشوری اسلامی است، زنان با پوشش اسلامی در پیام های بازرگانی برای تبلیغ کالاها و خدمات ظاهر می شوند و این نمایش تاکنون به صورت اندام واره نبوده (استفاده صرف از زیبایی های بصری زن برای تبلیغ)، اما متأسفانه این روند در حال تغییر است و به تازگی در بسیاری از پیام های بازرگانی شاهد استفاده از زنانی هستیم که دارای چهره و اندام زیبایی هستند.
شاید در نگاه اول استفاده از زنان زیبا و خوش اندام برای تبلیغات بسیار طبیعی باشد اما این مسئله وقتی حایز اهمیت می شود که بدانیم بر اساس پژوهش های انجام شده، آگهی های بازرگانی تلویزیون ایران، صرفاً ترفندهایی تبلیغاتی برای سوق دادن بینندگان به خرید کالاهای معین نیست و از هر حیث نشان دهنده ارزش های فرهنگی غالب در جامعه امروز ما هستند. به بیان دیگر، پیام های خاصی در پسِ این آگهی ها، مخاطبان را به سمت نگرش ها و الگوهای رفتاری تعریف شده و همچنین ارزش های معین اجتماعی سوق می دهد. بنابراین حضور زنان با ویژگی های ظاهری خاص در پیام های تبلیغاتی قطعا حامل پیام هایی غیر از تبلیغ کالای مورد نظر است. اما در ایران برای حضور زنان در پیام های تبلیغاتی قوانینی تعریف شده که متأسفانه به دلیل عدم وجود ضمانت اجرایی، رعایت نمی شود.

نگاهی به قوانین حضور زنان در تبلیغات تلویزیون ایران
در ضوابط و مقررات تولید و پخش آگهی های بازرگانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی، ایران مصوب ۱۳۸۶، برای حضور زنان اصول و قوانینی وضع شده است:
در اصل ۲۱پوشش و آرایش شخصیت های مورد استفاده در آگهی باید متناسب با اصول اسلامی باشد. اما در ادامه، در اصل ۴۵ این قانون آمده است: زن در اسلام از موقعیت ویژه ای برخورداراست و قوانین و احکام مقدس اسلام برای زن جایگاه رفیعی را قایل است. بنابراین، استفاده از حضور خانم ها در آگهی های تلویزیونی مستلزم اعمال دقت های خاص می باشد و باید جایگاه زن مسلمان و شئون او مدنظر باشد.
اصل ۴۶ این قانون، حضور خانم ها و دختر خانم ها را در آگهی های تلویزیونی درصورت اقتضای موضوع مورد آگهی، بدون آرایش و با رعایت حجاب اسلامی امکان پذیر ساخته است.
تصریح اصل ۴۷ این قانون، بر این است که حضور خانم ها در آگهی هایی که وضعیت کالا و مصارف آن با نقش خانم ها بستگی نداشته باشد، مجاز نیست.
در اصل ۴۸ این قانون، قانون گذار تأکید می کند که آگهی ها نباید تداعی کننده این امر باشد که اشتغال و تلاش زن محدود به امور منزل است و در عرصه های فرهنگی حضور ندارد و کلاً زن مسلمان نباید تحقیر شود.
اصول ۴۹ تا ۵۱، مجموعه ضوابط تولید آگهی های رادیویی و تلویزیونی نیز این گونه بیان می کنند که آگهی نباید تداعی کننده ترجیح بین جنس مذکر و مؤنث باشد؛ در آگهی هایی که در آن خانواده حضور دارند، نبایستی نقش یکی از اعضا اعم از زن، شوهر و فرزندان دختر یا پسر تحقیر شود و آگهی نباید تداعی کننده این فکر باشد که زن ها از مردها ناتوان ترند و نقش هر کدام باید کامل و بی نقص مشخص شود. (سایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران)

ادامه دارد …

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.