یادداشت

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

تأثیر تبلیغات بر روی جامعه رسانه به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز، نقش انکارناپذیری در جامعه پذیری و اعطای نقش به اعضای خود ایفا می کند و به همین دلیل محتوای آن نقشی تأثیرگذار در رسیدن به این هدف برعهده دارد. تصویری که رسانه از زن و نقش وی در ...

خبرنامه

خودنمایی زنان امری طبیعی است!!!

چنانچه از قرائن معلوم می شود از صدر اسلام تا این زمان اخیر گفتگو در حجاب زنان نبوده و معمول نوع زنان اسلام این بوده که خود را موظف می دانستند که از نامحرمان احتراز نموده و خود را بپوشانند و تارک آنرا فاسق و گنه کار می دانستند. در این دوره اخیر برخی از آزادیخواهان بشر خواستند زن را ازقید حجاب و چادر نجات دهند و زن را در کار و فعالیت، هم ردیف مرد قرار دهند، این بود که به اسم آزادی و دلسوزی و حریت حجاب زنان را دریدند و چنانچه می بینیم در این دوره آنقدر بی عفتی و فساد اخلاق در بین جامعه شیوع پیدا نموده …
ای خواهران می دانید این نگارنده ناچیز از صنف زن می باشم و دشمنی با هم صنف خود ندارم  و طبیعت زن را بهتر از مردها می دانم و طالب سعادت و خوشبختی و آسایش و آزادی شما هستم و کشف حجاب اگر چه در ظاهر چون موافق با طبیعت زن است که مایل به خودنمایی و جلوه گری است بسیار خوش می آید و البته اگر بدون چادر و حجاب آزادانه در معابر و خیابان ها گذر کند و مقید به حجاب نباشد، خیلی راحت تر است.

حال باید ببینیم صلاح دین و دنیای ما در چیست؟ حکم حجاب تکلیف است و تکلیف البته زحمت دارد. و شاید بعضی خانم ها و دوشیزگان خیال می کنند با حجاب بودن و خانه نشستن اسباب ضعف و نقص آنها می شود. لیکن این فکر اشتباه است، شهوت پرستی است که منکرات را به صورت زیبا در نظر جلوه می دهد، قدری فکر خود را به کار بیندازید و از دریچه عقل خود وضعیت امروزه را بنگرید و انصاف دهید، آیا این وضع با دین داری و ایمان و تقوا مناسبت دارد؟

البته نفس بشر طالب هرزه گری، ولگردی و انجام هواهای گوناگون است، خداپرستی غیر از نفس پرستی است … از عموم مسلمین که پای بند به دیانت اسلامند تقاضا مینمائیم که همت گمارند که این گمگشته را بازآرند که شاید اندازه ای از این وحشیگری و بی عفتی که سرتاسر ممالک اسلامی را گرفته شیوع پیدا نموده جلوگیری شود…
خواهران : گمان نکنید اگر شما شیک و مد و بدون حجاب بیرون آیید شرافتمند می شوید مرداها به نظر تقدیس به شما نگاه می کنند، همان کسانیکه شما را خانم خطاب می کنند. اینها روی اصل قوای شهوانی است و نگاه آنها نگاه شهوت آمیز است نه روی اصل فضیلت! همان که با صورت بشاش از شما استقبال می کند و با شما دست می دهد و احترام می گذارد در دل شما را بی عفت می داند و اگر قدری با غیرت باشد، هیچگاه امثال شما را به همسری نمیگیرد. تو مسلمان و مسلمان زاده ای و مقدسات مذهب در تمام ملل محترم است خود را هدف تیر چشمهای ناپاک بعضی مردهای بی عفت قرار مده.

(پاسداران حجاب صفحه ۵۰)

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *