یادداشت

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

تأثیر تبلیغات بر روی جامعه رسانه به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز، نقش انکارناپذیری در جامعه پذیری و اعطای نقش به اعضای خود ایفا می کند و به همین دلیل محتوای آن نقشی تأثیرگذار در رسیدن به این هدف برعهده دارد. تصویری که رسانه از زن و نقش وی در ...

احکام حدود پوشاندن پشت و روی پا

پوشاندن پشت و روی پا
_ آیا پوشاندن پشت و روی پا در مقابل نامحرم واجب است؟
همه مراجع (به جز آیت الله تبریزی و آیت اللهمکارم): آری، باید آن را از نامحرم بپوشاند.
آیت الله مکارم: خیر، واجب نیست؛ ولی بهتر آن است که بپوشاند.
آیت الله تبریزی: پوشاندن زیر چانه واجب است؛ ولی پوشاندن روی پا تا مچ بنابراحتیاط واجباست.
تبصره: لازم نیست پشت و روی پا به وسیله جوراب پوشانده شود؛ بلکه اگر به وسیله چادر و مانندآن نیز پوشانده شود، کافی است.
پوشیدن جوارب نازک
_ پوشیدن جوراب نازک چه حکمی دارد؟
همه مراجع: اگر ظاهر پا در آن پیدا باشد، پوشیدن آن جایز نیست.

پوشیدن کفش های پاشنه بلند
_ آیا پوشیدن کفش های صدادار برای بانوان اشکال دارد؟
همه مراجع: اگر باعث جلب توجه مرد نامحرم و مفسده شود، پوشیدن آن اشکال دارد.

(کتاب صدف ایمان)

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.