یادداشت

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

تأثیر تبلیغات بر روی جامعه رسانه به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز، نقش انکارناپذیری در جامعه پذیری و اعطای نقش به اعضای خود ایفا می کند و به همین دلیل محتوای آن نقشی تأثیرگذار در رسیدن به این هدف برعهده دارد. تصویری که رسانه از زن و نقش وی در ...

خبرنامه

آیا شنیدن صدای زن جایز است؟

آیا شنیدن صدای زن جایز است یا نه؟ و آیا برای زن جایز است صدای خود را به دیگران بشنواند یا نه؟
_ اگر مرد بخواهد صدای زن را به قصد تلذذ و ریبه گوش بدهد معصیت کرده است ولکن زن چون با این قصد حرف نمی زند و برای انجام کار عادی صحبت می کند لذا سماع برای او حرمتی ندارد. پس آنچه حرام است سماع با ریبه یا تلذذ است و اسماع حرام نیست،مگر اینکه زن بفهمد که مردی دارد به قصد تلذذ، حرف او را گوش می دهد که اینجا باید زن پرهیز کند.
_ اگر زن بخواهد به قصد تهییج و تحریک نامحرم حرف بزند، اسماعش حرام است و اگر مرد با این قصد گوش بدهد، آن هم مبتلا به حرام می شود.
_ حال اگر زن به طور عادی سخن می گوید و قصدش تهییج و تحریک نیست و مرد هم به طور عادی گوش می دهد و قصدش تلذذ و ریبه نیست در این جا هم صحبت کردن جایز است و هم ممنوع نیست.

همانطور که آیه زیر اشاره به این موضوع دارد:
یَا نِسَاءَ النَّبِیِّ لَسْتُنَّ کَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَیْتُنَّ فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ وَ قُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً
ای همسران پیامبر،شما مانند هیچ یک از زنان [ دیگر ] نیستید، اگر سَرِ پروا دارید پس به ناز سخن مگویید تا آنکه در دلش بیماری است طمع ورزد; و گفتاری شایسته گویید.
یعنی ای همسران پیامبر ، شما با زنهای دیگر فرق دارید و مانند یک زن متعارف نیستید و بعدمی فرماید : فلا تخضعن بالقول که از صدر آیه معلوم می شود این حکم مشخص می شود که این خطاب برای تاکید مساله است و گرنه حکم، مخصوص زنان پیامبر نیست و شامل همه زنها می شود.که صدا را رقیق و نازک نکنید، مهیجانه حرف نزنید، و محرکانه سخن نگویید.
در یک جا می فرماید: وقلن قولا معروفا همچنین اشاره به این دارد که یعنی حرف خوب بزنید و در جای دیگر می گوید فلا تخضعن بالقول یعنی سخن را خوب ادا کنیدکه نه محتوای حرفتان محرک باشد شکی نیست که اگر اسماع یعنی رساندن صوت به گوش مرد به قصد تهییج و تحریک باشد حرام است و فتوا نیز بر همین است.
(کتاب زن در آینه جلال و جمال)

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *