یادداشت

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

تأثیر تبلیغات بر روی جامعه رسانه به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز، نقش انکارناپذیری در جامعه پذیری و اعطای نقش به اعضای خود ایفا می کند و به همین دلیل محتوای آن نقشی تأثیرگذار در رسیدن به این هدف برعهده دارد. تصویری که رسانه از زن و نقش وی در ...

هر سلامی که ثواب نداره !!!

طلبه شهید حجت الاسلام عبدالله میثمی
_ چادر مشکی 
همسر شهید: توی دوران قبل از عقد، خواهرهایشان آمدند و رفتیم خرید عقد.
گفتند: چادر مشکی انتخاب کنید.
گفتم: احتیاجی ندارم، تازه خریده ام.
گفتند: بردارید، سرتان نکنید!
گفتم: من که نمی خواهم بپوشم، چرا بخرم؟
بعداً که با شهید بیشتر صحبت کردم، گفت: فهمیدم که هوای من را خیلی داشتی؟!
البته بیشتر او هوای من را داشت، هیچ جا کم نمی گذاشت.
(شهید میثمی، ص۲۲٫)

_ دنبال نخود سیاه  
همسرشهید: برای آزمایش خون رفتیم بیرون. محافظ که آمد، فرستادش پی نخود سیاه. از آن به بعد تقریباً همین طور بود. به هر بهانه ای محافظ را رد می کرد.
سختش بود یک نامحرم دنبالمان بیاید. محافظ تأکید داشت بماند و می گفت: وظیفه ام است.
عبدالله می گفت: خدا همه ما را حفظ می کند.
(شهید میثمی، ص۲۴ و ۲۵٫)

_ هر سلامی که ثواب نداره  
خوشش نمی آمد من با نامحرم حتی سلام و علیک بکنم. یادم است هر دفعه ای که با راننده جایی می رفتیم، من سلام می کردم.
یک بار همان اوایل گفت: حالا سلام هم نکنی، طوری نیست.
گفتم: مگر مشکلی پیش آمده؟
گفت: من اینطوری راحت ترم. راننده ها مدام عوض می شوند. نمی خواهم خودت را ملزم بدانی که سلام کنی.
خنده، خنده نگاهش کردم؛ اما او حتی نیم نگاهی هم نینداخت. از این جور غیرتی بودنش خوشم می آمد.
(شهید میثمی، ص۲۴ و ۲۵٫)

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.