یادداشت

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

تأثیر تبلیغات بر روی جامعه رسانه به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز، نقش انکارناپذیری در جامعه پذیری و اعطای نقش به اعضای خود ایفا می کند و به همین دلیل محتوای آن نقشی تأثیرگذار در رسیدن به این هدف برعهده دارد. تصویری که رسانه از زن و نقش وی در ...

خبرنامه

سنگر حجاب!

شهید احمد یزدی
_ سر برهنه
احمد یزدی از مدرسه که رسید خانه، بابا با عصبانیت در را باز کرد و گفت: « از تو توقع نداشتم!» احمد که شوکه شده بود با صدای لرزان پرسید: «مگه چی شده؟» بابا گفت: «معلمت من را خواسته بود. تو که آبروی من را بردی. چرا کلاس قرآن را به هم میزنی؟» احمد که بغض گلویش را گرفته بود، گفت: «اگه قراره یک زن با سر برهنه بیاد قرآن درس بده، همان بهتر که نیاد. این ها دروغگو هستند. اهل قرآن نیستند!».
(اینگونه بودند مردان مرد، ص ۱۰۴؛ حسین رضایی و الهه حاجی حسینی؛ حجاب، نگاه، شهدا؛ ص۲۳٫)

شهید علی نیلچیان
_ دیگه نمی پوشم  
پاهایش را از زانو خم می کرد، بالا می آورد و محکم می زد زمین. راه رفتنش شده بود خنده دار. خانمش که دیگه او را شناخته بود، فهمید که می خواهد غیر مستقیم چیزی بگوید. نگاهی کرد به کفش های خودش. پاشنه های بلند کفش ها موقع برخورد به زمین، صدا می کرد. سرش را انداخت زیر و گفت: «باشه علی جون، دیگه این ها را نمی پوشم».
(قرمز رنگ خون بابام، ص ۲۹؛ حسین رضایی و الهه حاجی حسینی؛ حجاب، نگاه، شهدا؛ ص۳۷٫)

شهید قربانعلی عرب
_ بهتر از جهیزیه 
بچه های برادرش را خیلی دوست داشت. یک روز خانم برادرش را صدا زد و گفت:« زن داداش! خیلی مواظب دخترهات باش. نکنه از حالا فکر جمع کردن جهیزیه باشی. سعی کن بچه هایت را درست تربیت کنی. با حجاب و با حیا. اگه بهترین جهیزیه را هم به اونها بدی، اما این دو چیز را نداشته باشند، انگار هیچ ندادی. خوشبخت هم نمی شوند.»
( رد پای ستاره ها، ص ۶۰؛ حسین رضایی و الهه حاجی حسینی: حجاب، نگاه، شهدا، ص۵۷٫)

شهید محمدرضا نظافت یزدی
_ سنگر حجاب  
نشسته بودند رو به روی هم. طوری به هم نگاه می کردند که گویی سالهاست هم را ندیده اند. زهرا دستان همسرش را گرفت و گفت: «برام از منطقه بگو.» محمد هم شروع کرد به تعریف کردن.
زهرا آهی کشید و گفت: «ای کاش من هم می تونستم به جبهه بیام». محمد دستان او را فشرد و گفت: «هیچ میدونی سیاهی چادر تو از سرخی خون من کوبنده تره؟ شما همین که حجابت را حفظ کنی، مبارزه و جهادت را انجام دادی».
(مجموعه خاطرات ۶، ص ۳۲؛ حسین رضایی و الهه حاجی حسینی: حجاب، نگاه، شهدا، ص۵۹٫)

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *