یادداشت

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

تأثیر تبلیغات بر روی جامعه رسانه به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز، نقش انکارناپذیری در جامعه پذیری و اعطای نقش به اعضای خود ایفا می کند و به همین دلیل محتوای آن نقشی تأثیرگذار در رسیدن به این هدف برعهده دارد. تصویری که رسانه از زن و نقش وی در ...

خبرنامه

جوان ترها از شما یاد می گیرند!

شهید رضا کاظمی
_ شان این مکانها را حفظ کن
یک روز چادر معمولی سرم انداختم و داشتم می رفتم تکیه.
صدایم زد و گفت: زن داداش! کجا می روی؟
گفتم دارم می روم تکیه.
گفت:«آدم وقتی تکیه و مسجد می رود، باید لباس و پوشش سنگین باشد.باید شان این مکان ها را حفظ کنیم
(فرهنگ نامۀ شهدای شهرستان سمنان، ج ۴، ص ۳۱۰٫) ( پا به پای شهدا(۸)عفاف و حجاب،ص۳۷)

_ جوان ترها از شما یاد می گیرند!
رساله را آورد و گفت: « این جا نوشته که دخترها نه ساله به تکلیف می رسند؛ یعنی نباید بگذارند نامحرم موهایشان را ببینند.»
خاله اش گفت:« خوب! ما که این جا دختر نداریم، پس این را برای کی خواندی؟»
گفت: «برای شما.»
خاله اش گفت: «خاله جان! به خاطر دو تا شوید موی سفید ما پیرزن ها که خدا بهمان سخت نمی گیرد.»
گفت: «آره! اما اگر رعایت کنید هم خدا خوشحال می شود و هم جوان ترها از شما یاد می گیرند
( پا به پای شهدا(۸)عفاف و حجاب،ص۳۸)

_ آستینت را پایین بیاور!
اولین بار که از جبهه برگشت، تعدادی از افراد فامیل را دعوت کردیم.همه ی خانواده در پذیرایی جمع بودند. بعد از شستن ظرفها، در حالی که آستینهایم تا نیمه پایین بود، رفتم پیش بقیه و رو به روی مجید نشستم .بین پدر و دامادمان بحث و جنگ داغ بود. او ساکت گوشه ای نشست و گوش می داد.
وقتی متوجه ی من شد، گفت: «یک دقیقه بیا!»
با هم بیرون رفتیم.
گفت : «می شود آستینت را بدهی پایین؟»
گفتم: «باشد.»
گفت: « اگر مقنعه هم سر می کردی خیلی بهتر بود.»
گفتم: «داداش! یکبار رفتی جبهه ، این همه تغییر کردی، اگر یکبار دیگر بروی چقدر عوض می شوی؟»
گفت: «اگر تو هم می دیدی که بچه ها چه جوری به خاطر دفاع از اسلام پرپر می شوند!»
(فرهنگ نامه شهدای شهرستان سمنان، ج۴، صص ۳۵۸-۳۵۹٫) ( پا به پای شهدا(۸)عفاف و حجاب،ص۳۹)

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *