یادداشت

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

تأثیر تبلیغات بر روی جامعه رسانه به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز، نقش انکارناپذیری در جامعه پذیری و اعطای نقش به اعضای خود ایفا می کند و به همین دلیل محتوای آن نقشی تأثیرگذار در رسیدن به این هدف برعهده دارد. تصویری که رسانه از زن و نقش وی در ...

آتش و سرب گداخته …

رجبعلی خیاط
در کتاب کیمیای محبت توصیه‌ی زیبا از شیخ رجبعلی خیاط (آن مرد وارسته) آمده است.
ایشان می‌فرمایند: «چشمت به نامحرم می‌افتد، اگر خوشت نیاید که مریضی!! اما اگر خوشت آمد، فوراً چشمت را ببند و سرت را پایین بینداز و بگو: (خدایا من تو را می‌خواهم، این‌ها چیه، اینها دوست داشتنی نیستند، هر چه که نپاید دلبستگی نشاید…»

 آتش و سرب گداخته
پدرم (شیخ رجبعلی خیاط) با چشم برزخی چیزهایی میدید که دیگران نمیدیدند. یکی از دوستان پدرم میگفت: یک روز با جناب شیخ به جایی میرفتیم، یکدفعه من دیدم جناب شیخ با تعجب و حیرت به زنی که موی بلند و لباس شیکی داشت نگاه میکند! از ذهنم گذشت که جناب شیخ به ما میگوید چشمتان را از نامحرم برگردانید و حالا خودش اینطور نگاه میکند فهمید گفت: تو هم میخواهی ببینی که من چه میبینم؟ ببین! من نگاه کردم دیدم همینطور از بدن آن زن، مثل سرب گداخته، آتش و سرب مذاب به زمین میریزد و آتش او به کسانی که چشمهایشان به دنبال اوست سرایت میکند. جناب شیخ گفت: این زن راه میرود و روحش یقه مرا گرفته، او راه میرود و مردم را همین طور با خودش به آتش جهنم میبرد.
(به محمود نکوگویان فرزند شیخ (در گفتگو با «کیهان فرهنگی» ش ۲۰۶ آذر ۱۳۸۲ ص ۶۶). نقل از گنجینه عفاف: مهدى نصیریان دهزیری)

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.