یادداشت

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

تأثیر تبلیغات بر روی جامعه رسانه به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز، نقش انکارناپذیری در جامعه پذیری و اعطای نقش به اعضای خود ایفا می کند و به همین دلیل محتوای آن نقشی تأثیرگذار در رسیدن به این هدف برعهده دارد. تصویری که رسانه از زن و نقش وی در ...

خبرنامه

مجموعه خاطرات شهداء پیرامون توصیه به حجاب ۷

_ شهید علیرضا خزاعی
نمی خواهم نامحرم به من دست بزند!
قبول نمی کرد و دایم می گفت: «مهم نیست!» ولی به اصرار رساندیمش بیمارستان. ران پایش خونریزی کرده بود. همین طور از او خون می رفت.
تا چشمش به خانم پرستار افتاد، مثل برق از روی تخت جهید. گفت: «من را ببرید خانه!»
– اِ، پس پانسمان زحمت چه می شود؟
نمی خواهم نامحرم به من دست بزند.
ریز می شدم تو صورتش.
وقتی گوینده اخبار تلویزیون زن بود، نگاه نمی کرد؛ سرش را می انداخت پایین.
(یوسف ما، ص ۱۰۹٫) ( پا به پای شهدا(۸)عفاف و حجاب،ص۸۶)

_ شهید مجید جابری
همراهش رفت تا در کوچه تنها نباشد
مادرش می گوید: «مجید با همۀ سنّ کم آدم با غیرتی بود. یک بار یکی از زنان فامیل به خانه ما آمد بود، موقع برگشت او همراهش رفت تا به خانه برگردد. می گفت این درست نیست که یک زن تنها در کوچه راه برود و روی حجاب آن ها حساس بود .
یک مرتبه هم چند نفر از جوانهای محل را توی کوچه دیده بود که بی کار نشسته اند، او زشتی این کار را به آنها یادآوری کرده بود و آنها نیز پذیرفته، دیگر این کار را تکرار نکرده بودند.»
(آسمانیها، ص ۵۶٫) ( پا به پای شهدا(۸)عفاف و حجاب،ص۸۸)

_ شهید مجید بقایی
او را کتک می زد تا ادب شود!
در اوایل انقلاب شبی با یکی از بچه ها از خیابانی می گذشتیم که جمعی از آشنایان و دوستان از جمله مجید را در آن جا دیدیم. توفّقی کردیم و سبب آن تجمّع را پرسیدیم. جریان از این قرار بود که پسری با یک دختر رابطه نامشروع داشت و این مسئله برای آنان کشف شده بود. مجید که خیلی به رگ غیرتش برخورده بود، آن دختر را سوار ماشین کرده، به سر و کله پسرک می زد تا پند و عبرتی باشد برای دیگران، وی می گفت: «پیش از این که به دادسرای شهر کشیده شود و احیاناً او را آزاد کنند، کتکی به او بزنیم تا ادب شود.»
(تا چشمه بقا، صص ۱۱۰- ۱۱۱٫) ( پا به پای شهدا(۸)عفاف و حجاب، ص۹۱)

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *