یادداشت

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

تأثیر تبلیغات بر روی جامعه رسانه به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز، نقش انکارناپذیری در جامعه پذیری و اعطای نقش به اعضای خود ایفا می کند و به همین دلیل محتوای آن نقشی تأثیرگذار در رسیدن به این هدف برعهده دارد. تصویری که رسانه از زن و نقش وی در ...

خبرنامه

فهمیدم چادر از روسری بهتر است…

_ شهید حسن کاسبان
غیرت…
در مجموعه ای از خاطرات شهداء می بینیم که در زمان جنگ گلوله خمپاره و توپ، خانه را ویران کرده بود. رفت داخل خانه. عکس های آلبوم خانوادگی ریخته بود آن وسط. چشم هایش را بست و شروع کرد به جمع کردن عکس ها. نمی خواست چشم دیگران به نوامیس مردم بخوره. همه را جمع کرد و داخل گودالی دفن کرد.
( حدیث قرب، ص ۴۷؛ حسین رضایی و الهه حاجی حسینی: حجاب، نگاه، شهدا، ص۶۹٫)

_شهید محمدعلی ولی پور
مقنعه پاره
مقنعه اش کمی پاره شده بود و عقب می رفت. چند باری قصد کرد که آن را بدوزد اما فرصت نکرد. شبی محمدعلی را در خواب دید. به او گفته بود: «خواهرم مقنعه ات را دوختم که حجابت کامل شود». از خواب که بیدار شد دید مقنعه اش دوخته شده است.
(حسین رضایی و الهه حاجی حسینی: حجاب، نگاه، شهدا، ص۷۵٫)

_ شهید نوروز علی اکبری
حجابت را حفظ کن!
وقتی به بی حجابی بر می خورد، خودش را به او نزدیک می کرد و مؤدبانه می گفت: «خواهر جان! تو را به خدا حجابت را حفظ کن!» اغلب طرف عذرخواهی می کرد و او برمی گشت. اگر سر بالا جواب می داد، نوروز علی ناراحت می شد و می گفت: «این همه شهید دادیم. شما را به خدا رحم کنید! شما دارید زحمت شهدا را به هدر می دهید.» (فرهنگ نامه شهدای شهرستان سمنان، ج۲، صص ۱۰۸ -۱۰۹٫) ( پا به پای شهدا(۸)عفاف و حجاب ،ص ۱۵)

_ شهید علی اوغان
فهمیدم چادر از روسری بهتر است…
دوره راهنمایی را پشت سر می گذاشتم. در نامه نوشتم: «تصمیم گرفتم چادری شوم. مامان و بابا از مکّه برای من چادر آورده اند.»
نوشت: «فقط به خاطر این که سوغاتیت چادر است؟»
نوشتم: «معلوم است که نه. من خودم فهمیدم حجاب چادر از روسری بهتر است
نوشت: «آفرین خواهر جانم! این حجاب ارزش دارد، چون تو آن را با فکر انتخاب کردی، نه از روی اجبار
(فرهنگ نامه شهدای شهرستان سمنان، ج ۲، صص ۲۰۸ -۲۰۹٫) ( پا به پای شهدا(۸)عفاف و حجاب،ص۱۶)

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *