یادداشت

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

تأثیر تبلیغات بر روی جامعه رسانه به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز، نقش انکارناپذیری در جامعه پذیری و اعطای نقش به اعضای خود ایفا می کند و به همین دلیل محتوای آن نقشی تأثیرگذار در رسیدن به این هدف برعهده دارد. تصویری که رسانه از زن و نقش وی در ...

عفت نقطه مقابل شهوت

«شهوت‏» در لغت دارای مفهوم عامی است که به هرگونه خواهش نفس و میل و رغبت ‏به لذات مادی اطلاق می‏ شود; گاهی علاقه شدید به یک امر مادی را نیز شهوت می‏گویند.
مفهوم شهوت، علاوه بر مفهوم عام، در خصوص «شهوت جنسی‏» نیز به کار رفته است. واژه «شهوت‏» در قرآن کریم هم به معنی عام کلمه آمده است و هم به معنی خاص آن. در این بحث، نظر ما بیشتر به معنای خاص آن است، زیرا آثار مخرب و زیانبار آن بیش از سایر کشش ‏های مادی است.
عفت نقطه مقابل شهوت است. «عفت‏» نیز دارای مفهوم عام و خاص است. مفهوم عام آن، خویشتن داری در برابر هر گونه تمایل افراطی نفسانی است و مفهوم خاص آن، خویشتن داری در برابر تمایلات بی بند و بار جنسی است.
«عفت‏» یکی از فضایل مهم اخلاقی در رشد و پیشرفت و تکامل جوامع انسانی است; اما شهوت کنترل نشده که مقابل عفت قرار دارد، موجب سقوط فرد و جامعه می ‏شود.

مطالعات تاریخی نشان می‏دهد که اشخاص یا جوامعی که بهره کافی از عفت داشته ‏اند، از نیروهای خداداد خود، بالاترین استفاده را در راه پیشرفت‏ خود و جامعه خویش برده و در سطح بالایی از آرامش و امنیت زیسته‏ اند، اما افراد یا جوامعی که در «شهوت ‏پرستی‏» غرق شده‏ اند، نیروهای خود را از دست داده و در معرض سقوط قرار گرفته ‏اند.
_ طبق نظر کارشناسان حقوقی، «شهوت جنسی‏» در ایجاد جرم و جنایت نقش عمده را دارد تا جایی که گفته شده است: «در هر جنایتی، شهوت جنسی نیز دخیل بوده است‏». شاید این تعبیر، مبالغه ‏آمیز باشد، ولی به یقین منشا بسیاری از جنایات و انحرافات، طغیان «غریزه جنسی‏» و شهوت‏ پرستی است. خون‏ های بسیاری در این راه ریخته شده و اموال فراوانی برباد رفته، اسرار مهم کشورها به وسیله زنان جاسوسی که سرمایه و ترفند کارشان استفاده از زیبایی و آلودگی‏ی شان بوده، افشا شده و آبروی بسیاری از آبرومندان در این راه ریخته شده است..

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.