یادداشت

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

تأثیر تبلیغات بر روی جامعه رسانه به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز، نقش انکارناپذیری در جامعه پذیری و اعطای نقش به اعضای خود ایفا می کند و به همین دلیل محتوای آن نقشی تأثیرگذار در رسیدن به این هدف برعهده دارد. تصویری که رسانه از زن و نقش وی در ...

شرافت انسان در چیست؟

از صدر اسلام تا این زمان اخیر گفتگو در حجاب زنان نبوده و معمول نوع زنان اسلام این بوده که خود را موظّف مى دانستند که از نامحرمان احتراز نموده و خود را بپوشانند و تارک آنرا فاسق و گنه کار مى دانستند.
در این دوره اخیر بعضى از آزادی خواهان بشر خواستند زن را از قید حجاب و چادر نجات دهند و زن را در کار و فعالیت در ردیف مرد قرار دهند، این بود که به اسم آزادى و دلسوزى و حُرّیت حجاب زنان را دریدند و چنانچه مى بینیم در این دوره آنقدر بى عفّتى و فساد اخلاق در بین جامعه شیوع پیدا نموده….

باید دید صلاح دین و دنیای زن در چیست؟ حکم حجاب تکلیف است و تکلیف البته زحمت دارد. و شاید بعضى خانمها و دوشیزگان خیال مى کنند با حجاب بودن و خانه نشستن اسباب ضعف و نقص آنها مى شود.
لکن این فکر اشتباه است، شهوت پرستى است که منکرات را به صورت زیبا در نظر جلوه مى دهد، قدرى فکر خود را به کار بیاندازید و از دریچه عقل خود وضعیّت امروزه را بنگرید و انصاف دهید، آیا این وضعیت با دین دارى و ایمان و تقوى مناسبت دارد؟
البتّه نفس بشر طالب هرزه گرى، ولگردى و انجام هواهاى گوناگون است، خدا پرستى غیر از نفس پرستى است ….
از عموم مسلمین که پاى بند به دیانت اسلامند تقاضا مى نمائیم که همّت گمارند که این گم گشته را بازیابند که شاید اندازه اى از این وحشیگرى و بى عفتى که سرتاسر ممالک اسلامى را گرفته و شیوع پیدا نموده جلوگیرى شود…

شرافت انسان در چیست ؟
گمان نکنید اگر شما شیک و مُد و بدون حجاب از منزل بیرون آئید شرافتمند مى شوید مردها به نظر تقدیس به شما نگاه مى کنند، همان کسانی که شما را خانم خطاب مى کنند. اینها روى اصل قواى شهوانى است و نگاه آنها نگاه شهوت آمیز است نه روى اصل فضیلت ! همان که با صورت بشّاش شما را استقبال مى کند و به شما دست مى دهد و احترام مى گذارد در دل شما را خانم بى عفّت مى داند و اگر قدرى با غیرت باشد، هیچ وقت امثال شما را به همسرى نمى گیرد.
تو مسلمان و مسلمان زاده اى و مقدّسات مذهب در تمام ملل محترم است خود را هدف تیر چشمهاى ناپاک بعضى مردهاى بى عفت قرار مده.

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.