یادداشت

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

تأثیر تبلیغات بر روی جامعه رسانه به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز، نقش انکارناپذیری در جامعه پذیری و اعطای نقش به اعضای خود ایفا می کند و به همین دلیل محتوای آن نقشی تأثیرگذار در رسیدن به این هدف برعهده دارد. تصویری که رسانه از زن و نقش وی در ...

خبرنامه

حجاب زن مهد آرامش روح

خانم ب ، الف خانه دار تبریز: … به هر حال، زن بى حجاب، چون ارتباط مستقیم با مرد اجنبى دارد لذا آن لطافت روحى خود را در تماس بیشتر از دست داده و آن عفت و پاکدامنى خود را در اثر کثرت معاصى نمى تواند حفظ و یک نوع حالات و خصوصیات مردانه به او القاء مى شود.
اما زن با حجاب در وراء حجابش همیشه روح خود را در آرامى مى بیند و عواطف و احساسات خود را فقط براى همسر و فرزندش معطوف و ابراز مى کند و حیاء را پیشه خود مى سازد، به طورى که از همسر خود نیز در بعضى از مواقع شرم دارد.

حجاب زن در واقع سنگر اوست در مقابل تیرهاى آلوده، که از چشمان پُر هوس هر مردى به او نشانه رفته .
حجاب زن تیغی بُرنده در مقابل هر مرد پست فطرت، و حجاب زن دیوارى است از سیم هاى خاردار در مقابل دست آلوده مرد اجنبى که خواسته دامنش را بیالاید.
و بالاخره حجاب زن مهد آرامش روح اوست .

با آنکه رنگ سیاه از رنگهاى مکروه است، اما با وجود این براى زن مججّبه، زینت بخش است( نه کراهت آفرین)، به طورى که خداوند در نزد خویش براى زن که عصمت و عفت خود را حفظ مى کند، اجر کریم قائل شده است که در سوره مبارکه احزاب، آیه شریفه ۵۳، خداوند خطاب به مردان مؤمن، در مورد رفتار با همسران پیامبر مى فرماید: زمانى که سؤال کردید از انسان چیزى را، پس سؤال کنید از وراى پرده، این کار شما پاکیزه تر است، هم براى قلبهاى شما و هم براى قلوب آنها. پس آیه شریفه این را مى رساند که هر حجاب و حایل واقعى هم براى پاکى قلوب مردان بهتر هست و هم براى پاکى قلوب زنان، تا هیچکدام خصوصا مردان را به هوس نیندازد و آنان را به گناه آلوده ننماید .

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *