یادداشت

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

تأثیر تبلیغات بر روی جامعه رسانه به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز، نقش انکارناپذیری در جامعه پذیری و اعطای نقش به اعضای خود ایفا می کند و به همین دلیل محتوای آن نقشی تأثیرگذار در رسیدن به این هدف برعهده دارد. تصویری که رسانه از زن و نقش وی در ...

تبدیل شدن زن به عروسک کوکی

حجاب و پوشش است که خود بخود زن را در پایگاه محکم و استوارى، از خطرات جدّى که او را تهدید مى کند، حفظ و نگهدارى مى نماید. خطراتى که نه تنها جسم او را، بلکه تا اعماق روحش را نیز در برمى گیرد و از زن، یک موجود بى معنا و بى ارزش مى سازد و زمانى که زن در نظر خود و دیگران موجود بى محتوا و بى ارزش تلقى شد، تن به هر پستى و ذلتى مى دهد و خود را فداى شهوات و هوسهاى هر فرد اسیر دربند اَماره مى کند.

هنوز خاطرات شوم در رژیم گذشته از یادها نرفته که به علت بى حجابى و عدم دسترسى به ایمان و تعالیم صحیح، باعث شد تا زن به عروسک کوکی تبدیل شود، که کارشان از صبح تا شام این بود که پاى آینه بنشینند و به سر و صورت خود ور روند، تا مورد توجه هر بى سر و پایى در محیط ادارات، گوى سبقت از یکدیگر بربایند و به جاى کار و فعالیت سازنده، مردان همکار خویش را نیز با آرایشها و پوشش هاى محرّک از کار بیندازند و آگاهانه و ناآگاهانه خود را مورد طمع هر بیمار دلى قرار دهند و بالاخره مانند برّه اى در دست گرگ، با انواع حقه ها و حیله ها، گوهر عفت و عصمت را به رایگان از کف بدهند و به جاى اینکه انسان باشند و انسانى زندگى کنند، تنها وسیله و ابزارى شدند در دست هر شیّادى که از او بهره بردارى جنسى کند.

اینجاست که حجاب و پوشش ، زن را از طمع هر طمّاع و از مکر هر مکار، در امان نگه مى دارد و ریشه بدبختى هاى زن و حتى مرد و جامعه بشرى را مى خشکاند و سلامت روحى زن و پاکى محیط و خانواده و جامعه را تضمین مى کند و نطفه فساد و تباهى فرد و جامعه را که نگاههاى هوس ‍آلود به بدنهاى نیمه عریان است از بدو تشکیل، از بین مى برد…

حجاب نقش مؤثرى در جهت حفظ بنیان خانواده ، پاکى و سلامتى روحیه ها و در امان نگه داشتن و آرامش و سکینه روح و روان انسانها دارد و جامعه را از خطر بیماریهاى روانى حاصله از شکست در ماجراهاى عشقى حفظ مى کند، چرا که تجربه نشان داده که کم نبوده اند جوانانى که به علّت دل در گرو معشوق نهادن، و عدم وصال دست به خودکشى زده یا پناه به الکل و اعتیاد برده، سرمایه عمر را به ریگان از دست داده اند و یا دچار بیماریهاى روحى و عصبى شده اند و یا در اثر این شکست، تحرک در درس و تحصیل و کار و فعالیت را از دست داده، به عنصرى بیکار و ولگرد و طفیلى تبدیل شده اند.

البتّه آنچه که نباید فراموش کرد این است که قبل از حجاب ظاهرى، زن و حتى مرد بایستى از حجاب باطنى و قلبى برخوردار باشند و قبل از همه، مراقب دل و نیت خود باشند و الاّ آن آثار مفید و مثبتى که از حجاب و پوشش مورد نظر است، بدون حجاب قلبى و باطنى به دست نخواهد آمد، پس نقش مفید حجاب، این است که زن قبل از اینکه از بُعد غریزى مطرح باشد، در وهله اول، انسان است و داراى گرایشها و استعدادهاى عالیه انسانى، و شارع مقدس نیز همین را براى زن مى خواهد که با قرار دادن پوشش براى زن در اجتماع، زن را از بُعد معنوى و انسانى مطرح کند و از این طریق، شخصیت معنوى و ملکوتى زن را شکوفا کند..

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.