یادداشت

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

تأثیر تبلیغات بر روی جامعه رسانه به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز، نقش انکارناپذیری در جامعه پذیری و اعطای نقش به اعضای خود ایفا می کند و به همین دلیل محتوای آن نقشی تأثیرگذار در رسیدن به این هدف برعهده دارد. تصویری که رسانه از زن و نقش وی در ...

خبرنامه

عاقبت زن زیبا و عابد پرهیزکار

روایت شده، زن زیبا و ناپاک در زمان بنی اسرائیل بر در خانه خود می نشست و با جمال و زیبایی دل فریبی که داشت مردان را فریب می داد و آن ها را منحرف می ساخت.
روزی عابدی گذارش به همان جا افتاد، ناگهان چشمش به آن زن زیبا افتاد؛ ولی دیدن همان و عاشق شدن همان.
او برای رسیدن به مطلوب چاره ای نداشت مگر آن که پول زیادی پیدا کرده تا بلکه بدین وسیله خود را به آن برساند. بعد از تهیه پول وارد خانه آن زن شد و زرها را به پای وی ریخت و دست به سوی او دراز کرد.
ولی فوری با در نظر گرفتن خداوند دلش به تزلزل در آمد و بر خود لرزید و با چهره زرد و حالت نگرانی از آن زن جدا شد. زن از این تماس و جدایی فوری در تعجب شد و از علت آن پرسید و نیز اضافه کرد که شیفتگانم حاضرند در راه من سر و جان فدا کنند.
عابد گفت: آری چنین است؛ لکن من از خداوند می ترسم و سعادت همیشگی را به لذت زودگذر چند لحظه نمی فروشم.
این را بگفت و دوان دوان از درب خانه خارج شد. چون زن این ماجرا را دید، بی اختیار اشک از دیدگان فرو ریخت و با خود چنین گفت:
ای دل غافل! یک عمر در بیابان هوا و هوس هستم و در دریای شهوت غوطه ورم و از خدا چشم فروبسته ام؛ آیا بهتر نیست از عابدی که سرتاسر زندگیش به عبادت و بندگی گذشته و از یک ساعت معصیت و نافرمانی می ترسد، عبرت بگیری؟
با این طرز تفکر حالش دگرگون شد و به صومعه عابد رفت، عابد با دیدن او از گناه خویش یاد آورد و با آه ناگهانی که از دل کشید، جان را تسلیم کرد.
اقوام و نزدیکان او را دفن کردند و برادر آن عابد که مردی صالح بود، آن زن زیبا را به عقد خود در آورد.

منبع: داستان زنان
نویسنده: محمدمهدی تاج لنگرودی

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *