یادداشت

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

تأثیر تبلیغات بر روی جامعه رسانه به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز، نقش انکارناپذیری در جامعه پذیری و اعطای نقش به اعضای خود ایفا می کند و به همین دلیل محتوای آن نقشی تأثیرگذار در رسیدن به این هدف برعهده دارد. تصویری که رسانه از زن و نقش وی در ...

عاقبت ارتباط ساده با نامحرم!

یکی از علمای مشهد مقدس فرمود:
روزی در محضر آیت الله حاج سید یونس اردبیلی بودم، جوانی وارد شد و گفت: مادرم را دو روز پیش دفن کردم. هنگام دفن، کیف کوچکی که مقداری اسناد و چک و پول در آن بوده، میان قبر افتاده است. آیا اجازه می فرمایید نبش قبر نموده و مدارک را بردارم؟
ایشان فرمود: همان قسمت از قبر که می دانید مدارک در آنجاست را بشکافید و مدارک را بردارید.
پس از چند روز آن جوان را دوباره در منزل آن بزرگوار دیدم. آقا از ایشان سؤال فرمود: آیا کارتان را انجام دادید و به نتیجه رسیدید؟
جوان مضطرب و غمناک بود و پس از اصرار گفت: وقتی من قبر را نبش کردم، مار سیاه باریک دور گردن مادرم حلقه زده بود و دهانش را در دهان مادرم فرو برده، مرتب او را نیش می زد. چنان منظره وحشتناک بود که من وحشت کردم و قبر را پوشاندم.
آقا از آن جوان سؤال کرد: آیا مادرت کار زشتی در دوران زندگیش انجام می داد؟
جوان گفت: من چیزی به خاطر ندارم. فقط او در ارتباط با نامحرم بی پروا بود، پوشش و حجاب را رعایت نمی کرد و از صحبت شوخی و خنده با نامحرم باکی نداشت و چون پدرم از رفتار او ناراحت بود، او را نفرین می کرد.
آری! این کیفر و مجازات قبر و برزخ زن بدحجاب است که با ناز و عشوه و تبسم ملیح و شوخی و خنده با نامحرم، راه را برای انحراف و ناهنجاری اجتماع فراهم می کند.

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.