یادداشت

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

تأثیر تبلیغات بر روی جامعه رسانه به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز، نقش انکارناپذیری در جامعه پذیری و اعطای نقش به اعضای خود ایفا می کند و به همین دلیل محتوای آن نقشی تأثیرگذار در رسیدن به این هدف برعهده دارد. تصویری که رسانه از زن و نقش وی در ...

خبرنامه

پهلوان بی غیرت زن بی حجاب اش را از دست داد

روزى یک تیم ورزشى از یک شهرستان، پهلوان کُشتى شهر دیگرى را براى مسابقه دعوت کرد.
قهرمان مزبور به دعوت آنان پاسخ گفت، و به همراه همسر زیبا و بی حجاب اش راهى آن شهر شد. بازى کنان و کشتى گیران شهر، براى استقبال وى به فرودگاه آمدند و با گرمى به وى خیر مقدم گفتند. سپس ‍ آن پهلوان همسر خود را به رفقایش معرّفى کرد، و وى را براى دست دادن به آنان جلو انداخت و بازى کنان با گرمى و لبخند به همسر وى دست دادند.

یکى از آنها عاشق همسر پهلوان شد و به فکر افتاد با او ازدواج کند. براى رسیدن به هدف نقشه هایى پیش خود طرح ریزى کرد و سرانجام با همسر پهلوان به طور پنهان و دور از چشم شوهرش خلوت و ملاقات کرد و نقشه خود را این چنین عملى ساخت.

از وى پرسید: شوهر شما چقدر مهریه به شما داده؟
زن گفت: بیست هزار تومان؛ مثلاً.
مرد گفت: ولى من حاضرم چند برابر این مبلغ را به شما بدهم؛ زیرا ارزش شما بیش از این مقدار است. حقیقتاً شوهر شما با این مهر به شما ظلم و ستم نموده.
سپس پرسید: بگو ببینم  شوهر شما چه شغلى غیر از ورزش دارد؟
زن گفت: کارمند یکى از وزارتخانه هاست.
ناگهان مرد هوسران، آه مزوّرانه اى از دل کشید و گفت: این نیز ظلم در حق شما است. شما با این زیبایى، همسر یک کارمند هستى؟ نه! نه! شما بیش از این ارزش دارید. همسر شما باید مانند من باشد، من مهندس و تحصیل کرده دانشگاه هستم، و دکترا دارم و حاضرم با شما ازدواج کنم؛ به شرط اینکه شوهرت تو را طلاق دهد.
سرانجام او را فریب داد، و با او قرار گذاشت که پس از مراجعت، از شوهرش طلاق بگیرد، و با وى ازدواج کند.
این راز و نیازهاى عاشقانه و مخفیانه و پنهان از چشم پهلوان میهمان صورت گرفت و او هیچ گونه اطلاّعى از این حوادث نداشت، و نمى دانست چه می گذرد.

بالاخره مدّت ملاقات به پایان رسید و شوهر و همسرش به شهر خود بازگشتند. از آن پس شوهر با اخلاق و رفتار سوء همسرش روبرو شد و پس ‍ از آنکه در گذشته خندان بود و با او انس مى گرفت و رنجهاى او را از یادش مى برد، اکنون رفتارش بر عکس شده است.
مرد از این کجروى زن به ستوه آمد، و کاسه صبرش لب ریز شد، و از وى علّت تحوّل اخلاقى او را جویا شد؟
زن گفت: به خاطر آنکه تو مرا فریب داده اى، تو به من ظلم کرده اى.
مرد با کمال تعجّب گفت: من؟! چگونه من ترا فریب داده ام؟! زن گفت: چون با مهریه کمى با من ازدواج کرده اى و ارزش من بیشتر از اینها است، تو شایسته ازدواج با من نبودى و کسى هست که با مهریه شایسته حاضر است با من ازدواج کند، و من مى خواهم الان از تو طلاق بگیرم.

شوهر بدبخت، که انتظار شنیدن این سخن را از همسرش نداشت، هوش از سرش پرید، و خود را در چنگال این فاجعه بزرگ گرفتار دید، فاجعه اى که به دست خودش روزى که همسر بى حجابش را به همراه خود به شهر دیگر برد، به وجود آورد.

اینک شوهر در صدد بر آمد که او را از تصمیمش منصرف کند، ولى سخنان او با شکست مواجه شد، و سرانجام از روى ناچارى او را طلاق داد، و زن طلاق نامه خود را گرفت و براى ازدواج با دوست خود راهى شهر دیگر شد.

خواننده محترم! در این حادثه که یکى از هزاران حادثه مربوط به خیانت هاى خانوادگى است، دقت کنید و بیندیشید و علتش را بررسى نمایید، تا براى شما روشن شود که عامل آن فقط بى حجابى و خود نمایى است. چرا که اگر آن زن حجاب داشت و زیبایی هایش پوشیده و پنهان بود، هرگز به این دام نمى افتاد و شوهرش نیز دچار این بدبختى که بدست خود براى خود فراهم کرد، نمى شد.

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *