یادداشت

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

تأثیر تبلیغات بر روی جامعه رسانه به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز، نقش انکارناپذیری در جامعه پذیری و اعطای نقش به اعضای خود ایفا می کند و به همین دلیل محتوای آن نقشی تأثیرگذار در رسیدن به این هدف برعهده دارد. تصویری که رسانه از زن و نقش وی در ...

خبرنامه

درخواست همکاری

به نام خدا

جهت ارائه درخواست همکاری با موسسه ریحانه النبی علیها السلام یا وب سایت حجاب ایران می توانید از طریق ایمیل Info@HejabIran.ir یا تکمیل و ارسال فرم زیر با ما در ارتباط باشید:

نام و نام خانوادگی

پست الکترونیکی

تلفن تماس

موضوع همکاری

متن پیام